Hedefimiz Her Zaman Değer Üretmek Olmalı !

 

Yeni yılın hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, yeni başarı hikayeleri yazacağımız keyifli bir sene olmasını diliyorum.

2019’da iş dünyası çeşitli alanlarda, farklı derecelerde güçlüklerle karşılaştı. Mesleki olarak faaliyet gösterdiğim inşaat sektörü de bu durumdan önemli ölçüde etkilendi. Her ne kadar mevcut konjonktür çeşitli sektörlerde değer üreten kişi ve kurumları zorlasa da doğru planlanan işlerin her zaman başarılı olduğunu görüyoruz. Buradaki temel mesele, ekonomik dalgalanmalardan etkilenmeden her dönem ve şartta başarılı olacak projeler geliştirebilmektir. Bunu da yalnızca iyi bir master planlamayla, iş geliştirme metodolojisini bütünüyle kurguladığımız ve farklı ihtiyaçları modelleyerek bilimin ışığında geliştirdiğimiz doğru projelerle gerçekleştirebiliriz. 

Kısaca ifade etmek gerekirse, doğru proje her zaman başarılı olur ve kazandırır. Bu anlayışı uluslararası organizasyonlar ve üniversitelerde katıldığım konferanslarda da sık sık dile getiriyorum.

İş insanları olarak vizyonumuzun, işimizin sürdürülebilirliğini sağlayacak, değer yaratacak projeleri; araştırma, geliştirme, planlama ve organizasyon bütünü içerisinde geliştirmek olduğuna inanıyorum. 

Her sene olduğu gibi 2020 yılında da süreç yönetimi vizyonuyla yatırımlarımızı nasıl daha verimli bir şekilde artırabiliriz, yeni markalar oluşturabiliriz ve bu ülkenin değerlerini nasıl yüceltebiliriz hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz.

Nice mutlu senelere…

 

Hayati Küçük

Mimar & İnşaat Yüksek Mühendisi